Het aantal vastgoedinvesteringen in Nederland is in het eerste kwartaal van 2019 naar een recordhoogte gestegen, in totaal was het beleggingsvolume in de eerste drie maanden van dit jaar 4,2 miljard euro.

Het totale investeringsvolume in de Nederlandse vastgoedmarkt steeg in de eerste drie maanden met 16,8% ten opzichte van 2018.

Investeringen kantoor- en winkelruimte

Er werd ook fors geïnvesteerd in de kantoormarkt. Amsterdam en Den Haag springen eruit in deze categorie, met respectievelijk 118 en 63 procent meer investeringen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018.

Investeringen in winkelvastgoed en zorgvastgoed daalden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 met respectievelijk 2 en 10 procent. In de segmenten logistiek en hotels namen de investeringen het meest af, met dalingen van respectievelijk 31 procent en 87 procent.

Bron: nu.nl