rentestijging

De economie van het eurogebied blijft goed presteren. Maar de korte termijnindicatoren wijzen er wel op dat een nog verdere versnelling van de groei er niet in zit. Eerder lijkt de groei iets te zullen gaan afvlakken. Dit lijkt samen te hangen met de waardestijging van de euro. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar staat de euro nu op 1,24 terwijl dit een jaar geleden nog 1,05 was. Gemiddeld is de euro ten opzichte van de valuta van de belangrijkste handelspartners van de eurozone in die periode met gemiddeld 7 procent in waarde gestegen. Een duurdere munt is nadelig voor de export en remt de economische groei. In de tweede helft van dit jaar zou het tempo van economische groei daarom wel eens wat minder kunnen zijn dan nu het geval is. Tegen deze achtergrond zal de inflatie – nu 1 à 1,2 procent – geleidelijk verder oplopen maar dit jaar waarschijnlijk nog niet boven de 1,5 procent uitkomen. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is dit nog steeds te laag. Die wil het liefst een inflatie van dichtbij 2 procent (maar wel iets daaronder).

Gunstige economische omstandigheden

Vanwege de gunstige economische omstandigheden en de licht oplopende inflatie wil een aantal leden van de ECB Governing Council dat de zogenoemde ‘easing bias’ uit de toelichting bij het monetaire beleid (de zinsnede waarin wordt gesteld dat het opkoopprogramma van obligaties (QE) zou kunnen worden opgeschaald indien nodig) wordt geschrapt. Een meerderheid van de ECB Governing Council is hier echter niet voor. Zij vrezen dat als deze passage wordt weggestreept, de rente nog verder oploopt en dat daardoor het inflatiedoel moeilijker te realiseren zal worden.

Het meest waarschijnlijk lijkt nu dat de ECB het QE-programma tot het einde van dit jaar continueert en pas midden 2019 een begin maakt met het verhogen van de, nu nog negatieve, depositorente. De rente op de kapitaalmarkt is eerder dit jaar al flink opgelopen en de onderliggende trend is duidelijk opwaarts. Voor eind dit jaar gaan we voor de Duitse 10-jaarsrente, die momenteel op 0,65 procent ligt, uit van 0,85 procent gevolgd door een nog verdere stijging in 2019.

Bron: Vastgoedmarkt.nl